ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Θα υπάρξουν τα παρακάτω όρια συμμετοχής : Στις διαδρομές 6.200μ και 15.500μ –θα συμμετάσχουν έως 150 αθλητές/τριες στην καθεμία, ενώ στην παιδική διαδρομή έως 50 παιδιά.

ΠΑΡΟΧΕΣ: - Σε όλους τους συμμετέχοντες των αγώνων των 6.200μ και των 15.500μ θα δοθεί αθλητικό σακίδιο πλάτης.

Η οικονομική συμμετοχή στα αγωνίσματα 6.200μ και 15.500μ ορίζεται στα 10 ευρώ, που μπορεί να καταβάλλονται στο γραφείο του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ (στην Αλεξ/πολη) ή στο Ζαχαροπλαστείο Κωνσταντίνου, στην Κομοτηνή, με την εγγραφή ή να κατατίθενται, στον λογαριασμό του ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΦΕΑ στην τράπεζα Πειραιώς, που έχει την επιμέλεια του αγώνα (GR72 0172 3560 0053 5609 5506 493). Εάν γίνει η κατάθεση από άλλη τράπεζα παρακαλούμε του επιπλέον κόστος στην ίδια κατάθεση. Όσοι έχουν ήδη κάνουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους πρέπει να την κατακυρώσουν με την αποπληρωμή της εγγραφής των 10 ευρώ.

* Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ E-MAIL: kirkitrail@mycoach.gr

EMAIL FOR ANY QUESTIONS ABOUT REGISTRATION: kirkitrail@mycoach.gr


ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / SELECT RACE


ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / PERSONAL DATA


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση:

Δηλώνω πως τα στοιχεία που έχω δηλώσει είναι αληθή.

Με την παρούσα αίτησης συμμετοχής, δηλώνω υπεύθυνα ότι συμμετέχω στον αγώνα με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο.

Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής σε περίπτωση σωματικής ή άλλης βλάβης ή ζημιάς από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος του αγώνα, όπως επίσης για τυχόν απώλεια τιμαλφών στην σακούλα ιματισμού καθώς δεν προβλέπεται από τον κανονισμό οτιδήποτε άλλο πέραν του προσωπικού μου ιματισμού.

Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Ενημέρωσης. Δεσμεύομαι πως δεν θα εκχωρήσω σε άλλο άτομο τον αριθμό συμμετοχής που θα μου δοθεί από την οργανωτική επιτροπή.

Δηλώνω πως έχω διαβάσει τους παραπάνω όρους για την συμμετοχή μου στον αγώνα καθώς και όλες τις σχετικές με αυτόν πληροφορίες που αναγράφονται στον ιστότοπο https://kirki-trail.gr/ και τους αποδέχομαι.

Για τους ανήλικους συμμετέχοντες: Ως γονεας ή κηδεμόνας του ανηλικου αναλαμβάνω την ιατρική ευθύνη και θα υπογράψω υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία.

I declare that all informarion is true.

I have taken all the necessary medical tests, I am aware that I take part in the event on my own responsibility and the organizers will not be held liable for anything that can happen during the race.

I consent to the free use of my name/photo in the media.

I declare that I have read all the terms mentioned on the website http://kirki-trail.mycoach.gr/ and I am obliged to conform to the competition rules.