* Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

* PLEASE COMPLETE THE FORM IN BLOCK CAPITALS

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ E-MAIL: kirkitrail@mycoach.gr

EMAIL FOR ANY QUESTIONS ABOUT REGISTRATION: kirkitrail@mycoach.gr


ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / SELECT RACE


ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / PERSONAL DATA


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση:

Δηλώνω πως τα στοιχεία που έχω δηλώσει είναι αληθή.

Με την παρούσα αίτησης συμμετοχής, δηλώνω υπεύθυνα ότι συμμετέχω στον αγώνα με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο.

Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής σε περίπτωση σωματικής ή άλλης βλάβης ή ζημιάς από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος του αγώνα, όπως επίσης για τυχόν απώλεια τιμαλφών στην σακούλα ιματισμού καθώς δεν προβλέπεται από τον κανονισμό οτιδήποτε άλλο πέραν του προσωπικού μου ιματισμού.

Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Ενημέρωσης. Δεσμεύομαι πως δεν θα εκχωρήσω σε άλλο άτομο τον αριθμό συμμετοχής που θα μου δοθεί από την οργανωτική επιτροπή.

Δηλώνω πως έχω διαβάσει τους παραπάνω όρους για την συμμετοχή μου στον αγώνα καθώς και όλες τις σχετικές με αυτόν πληροφορίες που αναγράφονται στον ιστότοπο https://kirki-trail.gr/ και τους αποδέχομαι.

Για τους ανήλικους συμμετέχοντες: Ως γονεας ή κηδεμόνας του ανηλικου αναλαμβάνω την ιατρική ευθύνη και θα υπογράψω υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία.

I declare that all informarion is true.

I have taken all the necessary medical tests, I am aware that I take part in the event on my own responsibility and the organizers will not be held liable for anything that can happen during the race.

I consent to the free use of my name/photo in the media.

I declare that I have read all the terms mentioned on the website http://kirki-trail.mycoach.gr/ and I am obliged to conform to the competition rules.