Οι εγγραφές για τον αγώνα ξεκινάνε την Τρίτη 3/3/2020.