Εκκίνηση από την πλατεία του χωριού με κατεύθυνση στα δυτικά του χωριού, επί της δημοσίας οδού Κίρκης- Συκορράχης, για τα πρώτα 1500μ. Λίγο μετά το ύψος του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου στροφή αριστερά για τα υπόλοιπα 3000μ σε χωμάτινο αγροτικό δρόμο. Ακολουθώντας κυκλική πορεία οι δρομείς θα στραφούν ανατολικά για να τερματίσουν στην κεντρική πλατεία του χωριού. Η υψομετρική διαφορά από το χαμηλότερο στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής είναι περίπου 60μ. Η διαδρομή χαρακτηρίζεται ως σχετικά εύκολη και ανταποκρίνεται επαρκώς στον λιγότερο μυημένο αθλητή-δρομέα.