ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΡΚΗΣΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΡΚΗΣΚΑΪΚΑ ΡΑΛΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΙΙ Μ/Κ Μ.Π.ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔ. ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΘΡΑΚΗΣΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ